Wie kan zich als deelnemer aanmelden?

 Als je je aanmeldt als deelnemer aan het platform travwizards, hebben wij enkele gegevens van je nodig.
Deelnemers kunnen zijn: Reisexperts of informatieleveranciers (landen-verkeersbureaus, streek- of stadinformatiebureaus).

Ga (HOME - bovenaan pagina rechts) naar "meld je aan als expert".
Je komt nu in een aparte omgeving voor aanmelden (travwizards.biz).

Aanmelden als expert:

Ga naar "aanmelden als reisexpert".

Middels een invulformulier geef je aan ons informatie door waardoor wij kunnen beoordelen of je een échte specialist bent.
Er wordt ook gekeken of de bestemming of het reisthema waar je specialist voor bent al eventueel door andere reisexperts op travwizards.com wordt aangeboden.
Het kan zijn dat er een limiet zit aan het aantal experts dat we voor één bestemming of reisthema kunnen plaatsen.

Je ontvangt vervolgens een e-mail met daarin je acceptatie als reisexpert of een (gemotiveerde) afwijzing.

Na acceptatie als deelnemer aan het platform, kun je inloggen en vervolgens alle gegevens die wij voorlopig voor je hebben ingevoerd doorlopen en aanvullen voor de perfecte presentatie van jezelf als expert.
Je kunt nu ook je wachtwoord aanpassen, zodat je 24/7 wijzigingen en aanvullingen in je account kunt aanbrengen.

We vragen je drie invulschermen compleet te maken:

    a.  Persoonsprofiel
    b.  Bereikbaarheid
    c.  Je toegewezen bestemming of thema/ bijzondere reisbeleving.

NB:  In je eigen accountomgeving kun je via "Help" over ieder onderdeel van je profiel informatie opvragen.
       Daarnaast vind je in alle hulpschermen kleine oranje vraagtekentjes die je, bij aanklikken, informatie over dat onderdeel           geven.

Wanneer alle gegevens akkoord zijn, ga je naar "Activeren" 
Na keuze en betaling (Ideal) van je abonnementsperiode (op dit moment gratis en zonder verlengingsverplichtingen) worden al je gegevens, publiekspagina en pins geactiveerd op het systeem.
 

Aanmelden als informatieleverancier:

Ga naar "aanmelden als informatieleverancier".
Vul het invulformulier in zodat Travwizards de acceptatie kan voorbereiden.
Je ontvangt na aanmelding een e-mail met instructies en een wachtwoord waarmee je kunt inloggen.
Travwizards heeft op basis van je aanvraag een aantal gegevens al ingevuld.
Het is de bedoeling dat je nu je account gaat doorlopen (persoonsprofiel - bereikbaarheid - bestemming).
Vul de ontbrekende gegevens aan, wijzig teksten, upload foto´s etc. tot je een perfecte presentatie hebt.
Daarna activeer je je aanmelding en betaal je je jaarbijdrage.


 
 

 

Wat travwizards aanbiedt is bijna te veel om op te noemen:

1.    Lage deelnamekosten en een eenvoudige overeenkomst zonder verborgen kosten.
       Speciale afspraken met VvKR - Travwizards is Business Partner.

2.    Een vast abonnementstarief zonder verdere inhoudingen, dus géén provisie-inhouding
       wanneer een reisovereenkomst met een bezoeker tot stand komt.

3.    De mogelijkheid om als "Selected Expert" te adverteren met Travwizards.com op Social Media.
       Je ontvangt gratis diverse banners die in jouw "look and feel" zijn opgemaakt en die middels
       een code direct verwijzen naar jouw pagina op Travwizards.

4.    Tegen bescheiden kosten: Per week de mogelijkheid om diverse advertenties op het platform te plaatsen.

5.    Tegen bescheiden kosten:  De mogelijkheid om jouw "special offer" (in geld of bijzonder aanbod) prominent in the
       spotlights op de Home-page te zetten.

6.    Tegen bescheiden kosten: De mogelijkheid om aan te sluiten bij travwizards advertenties op Social Media.
       Je profiteert dan mee van de landelijke profilering en de professionele uitstraling van het platform.

7.    De mogelijkheid om gratis gebruik te maken van het plaatsen van blogs op travwizards.

8.    Travwizards voorziet in een professioneel en gecontroleerd reviewsysteem.

9.    Je bepaalt zélf de selectiecriteria waarop je door bezoekers gevonden wordt, alsmede de locatie-pins
      waar jij je reizen aanbiedt. Je hebt 24/7 toegang tot je eigen account voor actualisatie, het toevoegen
      van teksten, foto´s etc.  Alle deelnemers worden dus in een identieke en vaste format gepresenteerd
      aan de bezoeker. 

 

Iedere organisator en informatieleverancier met een verrassend en origineel aanbod is welkom.
Al onze experts dienen wel te beschikken over een eigen website waarop hun aanbod op travwizards
te raadplegen is.

Het belangrijkste is, dat een deelnemer voorál verschillende, verrassende en originele reisideeën
aanbiedt.  Dit kan zowel een bestemming als een reistype (wandelen, fietsen e.d.) zijn.

Iedereen met écht een bijzonder en verrassend reisaanbod is in principe welkom op travwizards.
Grote en kleine reisorganisatoren, specialisten, informatieleveranciers, zelfstandige reisadviseurs (Zra´s), 
lokale bestemmingsspecialisten etc.
Er is ook een speciale module voor verkeersbureaus. Informatieleveranciers zijn middels een speciale
uitstraling als zodanig voor de bezoeker herkenbaar op het platform.

Het concept van travwizards is eenvoudig:

Travwizards is een unieke mogelijkheid om vraag en aanbod op het gebied van reizen bij elkaar te brengen.
Consumenten zoeken échte specialisten en verrassende reisideeën om hun reis te realiseren.
In slechts enkele muisklikken worden ze direct in contact gebracht met een deelnemer aan het platform die
precies voldoet aan de selectiecriteria die de bezoeker zélf heeft ingegeven.

Het gebruik van het platform is gratis voor bezoekers:

Het gebruik van het platform travwizards.com is voor de bezoeker gratis en een deelnemer aan travwizards.com
wordt geacht om de (eerste) informatie gratis aan een bezoeker te verstrekken. 
Wanneer vervolginformatie en/of aan een uit te werken offerte of reisvoorstel kosten verbonden zijn voor een bezoeker,
of in het geval dat een bezoeker een actie zou vragen die de vrijwillige en kosteloze advisering te boven gaat, dient een deelnemer dit vooraf aan de bezoeker kenbaar te maken.

Alle contacten en overeenkomsten tussen een deelnemer van het platform en een bezoeker zijn direct en bilateraal.
Wanneer een bezoeker gebruik maakt van een aanbod van een deelnemer, verlaat hij het platform travwizards.
Travwizards fungeert alleen als oriëntatieplatform en speelt hierin verder geen rol.
De bezoeker moet in geval van een reisovereenkomst van tevoren instemmen met de Algemene Voorwaarden van de
deelnemer aan het platform.

Het gebruik van travwizards is gratis voor de bezoekers aan het platform.
Er zijn dus voor bezoekers nooit gebruikskosten.

Travwizards rekent de deelnemers aan het platform alléén abonnementskosten.
In verband met de opstart van het platform, brengt travwizards tot nader order aan experts
géén abonnementskosten in rekening.

Wanneer abonnementskosten van toepassing worden, word je hierover vroegtijdig geïnformeerd.
Er zijn géén verlengingsverplichtingen of verborgen kosten.
Je geeft altijd zélf toestemming voor de verlenging van een abonnementsperiode naar keuze.

Wanneer een overeenkomst tot stand komt tussen een deelnemer en een bezoeker, dan is travwizards daar geen partij in.

Travwizards vraagt geen provisie, geen bemiddelingsfee en geen servicekosten en nu dus ook geen abonnementskosten.
Daarmee is de deelname aan het platform voor experts volledig kosteloos.

Bij activering van je account (na goedkeuring op specialisme) word je automatisch doorgeleid naar de activerings- & betaalmodule.   Experts kunnen daar hun deelname aan het platform activeren.
Na activatie van je deelname, verschijnen direct al je gegevens op het platform.

Wanneer je aangesloten bent bij een samenwerkingsverband, controleer dan of er eventueel speciale afspraken zijn gemaakt.

PRIVACY & DISCLAIMER

Op het consumentenplatform travwizards.com worden specialisten gepresenteerd in bestemmingen of type reizen waarmee een bezoeker vrijblijvend contact op kan nemen. Hoewel travwizards met grote zorg de selectie van de experts heeft verzorgd en de deelnemers/experts inspanningen hebben geleverd om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen, kan travwizards niet instaan voor de juistheid en/of de volledigheid van deze informatie.

Met de aanvraag om reisexpert te worden binnen de portal van travwizards.com verklaar je dat je in alle vrijheid en ondubbelzinnig toestemming geeft aan travwizards.com en Travel Response B.V. om de persoonsgegevens die je invult beschikbaar te stellen voor publicatie op de website. Travwizards zal de gegevens voor géén ander doel gebruiken dan waarvoor je hierbij toestemming geeft.

Na afloop van een lopende advertentieopdracht, kun je je toestemming eenvoudig intrekken of verwijderen door een verzoek te zenden aan Travwizards middels een email info@travelresponse.nl. 

Na intrekking van je toestemming worden alle geregistreerde gegevens (terstond, doch uiterlijk binnen een maand) uit ons systeem verwijderd en eindigt de registratie van je persoonsgegevens. De beheerder is degene die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Je rechten m.b.t. jouw geregistreerde gegevens volgens AVG: Recht op inzage in je gegevens / rectificatie, wissen en/of aanvullen van je gegevens / recht op vergetelheid (recht om vergeten te worden)/ recht op het overdragen van gegevens aan derden/ recht op minder persoonsgegevens te laten verwerken / recht op een “menselijke blik bij besluitvorming” / recht op bezwaar/ en recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor aanvullende vragen over de AVG en de wijze waarop travwizards met deze regelgeving omgaat, kunt u een email sturen aan info@travelresponse.nl.