Op Travwizards vind je echte reisspecialisten

Op het consumentenplatform Travwizards staan échte kleinschalige reisspecialisten. Deze experts zijn  gepresenteerd in een bestemming of een type reis. Hoewel Travwizards met grote zorg de selectie van de experts heeft verzorgd, kan zij  niet instaan voor de juistheid en/of de volledigheid van deze informatie.

Travwizards aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de gegevens van haar platform of informatie die verstrekt wordt door aangesloten deelnemers.

Travwizards vraagt geen gegevens en registreert geen gegevens van een bezoeker.
De bezoeker heeft zélf de mogelijkheid om het gebruik van cookies wél of niet te accepteren.
Slechts in het geval een bezoeker een testimonial (beoordeling) wil schrijven, vraagt Travwizards deze bezoeker zich te registreren.

Degene die een beoordeling schrijft geeft aan Travwizards gedurende de registratie van deze beoordeling toestemming om de door hem verstrekte gegevens op het platform te plaatsen.
De betreffende bezoeker kan te allen tijde zijn toestemming intrekken door een e-mail te zenden aan: info@travwizards.com.

Travel Response B.V., de eigenaar van Travwizards, is degene die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Rechten van de bezoeker m.b.t. zijn geregistreerde gegevens volgens de AVG:
Recht op inzage in uw gegevens / rectificatie, wissen en/of aanvullen van uw gegevens / recht op vergetelheid (recht om vergeten te worden)/ recht op het overdragen van uw gegevens aan derden/ recht op minder persoonsgegevens te laten verwerken / recht op een "menselijke blik bij besluitvorming"/ recht op bezwaar/ en recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor aanvullende vragen over de AVG en de wijze waarop travwizards met deze regelgeving omgaat, kun je een email sturen naar info@travwizards.com.