Op Travwizards vind je echte reisspecialisten

Op het consumentenplatform Travwizards worden kleinschalige reisspecialisten gepresenteerd.
Een reisexpert kan zich gespecialiseerd hebben in een bestemmingen of een type reis.
Hoewel Travwizards met grote zorg de selectie van de experts heeft verzorgd en de deelnemers inspanningen hebben geleverd om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen, kan Travwizards niet instaan voor de juistheid en/of de volledigheid van deze informatie.

Travwizards aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de gegevens van dit platform of informatie die verstrekt wordt door aangesloten deelnemers aan het platform.
Wanneer u gebruik maakt van een aanbod van een deelnemer aan Travwizards verlaat u het platform "Travwizards".
Een eventuele overeenkomst komt uitsluitend rechtstreeks tot stand tussen een bezoeker en een aanbieder.
Travwizards fungeert alleen als platform en speelt hierin geen rol.
In het geval dat een contact via het platform Travwizards.com mocht leiden tot een wederzijdse overeenkomst tussen bezoeker en deelnemer, is dat een directe overeenkomst inclusief de Algemene Voorwaarden van de reisspecialist.

Travwizards vraagt geen gegevens en registreert geen gegevens van een bezoeker.
De bezoeker heeft zélf de mogelijkheid om het gebruik van cookies wél of niet te accepteren (zie "Cookies").
Slechts in het geval een bezoeker een testimonial (beoordeling) wil schrijven over zijn ervaringen met een deelnemer aan het platform, vraagt Travwizards deze bezoeker zich te registreren ter voorkoming van anonieme reacties op het platform.

Degene die een testimonial (beoordeling) schrijft geeft aan Travwizards gedurende de registratie van deze beoordeling toestemming om de door hem verstrekte gegevens op het platform Travwizards.com te plaatsen.
De betreffende bezoeker kan te allen tijde zijn toestemming intrekken door een verzoek te zenden aan Travwizards middels een e-mail: info@travwizards.com.
Na intrekking van de toestemming ontvangt de bezoeker een bevestiging per e-mail, en worden alle geregistreerde gegevens (terstond, doch uiterlijk binnen een maand) uit het systeem van Travwizards verwijderd en eindigt de registratie en de account van de bezoeker.

Travel Response B.V., de eigenaar van Travwizards, is degene die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Rechten van de bezoeker m.b.t. zijn geregistreerde gegevens volgens de AVG:
Recht op inzage in uw gegevens / rectificatie, wissen en/of aanvullen van uw gegevens / recht op vergetelheid (recht om vergeten te worden)/ recht op het overdragen van uw gegevens aan derden/ recht op minder persoonsgegevens te laten verwerken / recht op een "menselijke blik bij besluitvorming" / recht op bezwaar/ en recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor aanvullende vragen over de AVG en de wijze waarop Travwizards met deze regelgeving omgaat, kunt u een email sturen naar info@travwizards.com.