TravWizards is zorgvuldig samengesteld voor het contact bezoeker & specialist

Op deze website worden specialisten gepresenteerd in bestemmingen of type reizen waarmee de bezoeker vrijblijvend contact op kan nemen.
Hoewel TravWizards met grote zorg de selectie heeft verzorgd en inspanningen heeft geleverd om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen, kan zij niet instaan voor de juistheid en/of de volledigheid van deze informatie.

TravWizards aanvraardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de gegevens van deze website of informatie die verstrekt wordt door aangesloten reisexperts.
MOCHTEN bezoeker en reisexpert geheel op eigen initiatief de wens hebben om tot enig reisaanbod te komen, dan betreft dit een directe en rechtstreekse overeenkomst tussen reisexpert en bezoeker die geregeerd wordt door (van tevoren) verstrekte voorwaarden door de reisexpert.

Travelresponse B.V., eigenaar van TravWizards kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de website, promoties of overeenkomsten.

TravWizards vraagt geen gegevens en registreert geen gegevens van de bezoeker.
De bezoeker heeft zélf de mogelijkheid om het gebruik van cookies wél of niet te accepteren (zie "Cookies").
Slechts in het geval een bezoeker een testimonial wil schrijven over zijn ervaringen met een reisexpert, vraagt TravWizards deze bezoeker zich te registreren ter voorkoming van anonieme (en mogelijk ongewenste) reacties op de website.

Degene die een testimonial schrijft geeft aan TravWizards gedurende de registratie toestemming om de door hem verstrekte gegevens op de website te plaatsen.
De betreffende bezoeker kan te allen tijde zijn toestemming intrekken door een verzoek te zenden aan TravWizards middels een email info@travelresponse.nl

Na intrekking van de toestemming ontvangt de bezoeker een bevestiging per email, en worden alle geregistreerde gegevens (terstond, doch uiterlijk binnen een maand) uit het systeem van TravWizards verwijderd en eindigt de registratie en account met de verstrekte persoonsgegevens.

De beheerder (admin) is degene die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Als functionaris gegevensbescherming heeft TravWizards vrijwillig de specialisten van Futuro Business te Valkenswaard ingeschakeld.
De rechten m.b.t. uw geregistreerde gegevens volgens AVG:
Recht op inzage in uw gegevens / rectificatie, wissen en/of aanvullen van uw gegevens / recht op vergetelheid (recht om vergeten te worden)/ recht op het overdragen van uw gegevens aan derden/ recht op minder persoonsgegevens te laten verwerken / recht op een "menselijke blik bij besluitvorming" / recht op bezwaar/ en recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor aanvullende vragen over de AVG en de wijze waarop TravWizards met deze regelgeving omgaat, kunt u een email sturen naar info@travelresponse.nl.