Is een adviesaanvraag altijd vrijblijvend?

Een adviesaanvraag is altijd vrijblijvend en verplicht tot niets!

Het uitgangspunt van onze website is, dat je in contact wordt gebracht met een reisspecialist die aangesloten is bij een erkend reisgarantiefonds zoals bijvoorbeeld SGR of GGTO of STO-Garant. Dit wil zeggen dat je verzekerd bent dat wanneer de reisorganisator onverhoopt in financiële problemen mocht geraken, je de vooruitbetaalde reisgelden terug ontvangt.
Zo'n reisexpert kan vele jaren op een bepaalde bestemming gewoond hebben, of in de loop der jaren veel ervaring opgebouwd hebben over een bestemming of type reis.

Natuurlijk is zo'n reisspecialist een expert in het reisvak en is deze ook uitstekend in staat om een bepaalde reis of (deel)arrangement te verzorgen.
Dit is echter niet het uitgangspunt van onze website.
In alle gevallen is de reisexpert een reisspecialist die zijn kennis en ervaring met passie wil delen, die het reisvak verstaat en die bij een garantiefonds is aangesloten ter bescherming van de financiële zekerheid.
Het advies is echter geheel vrijblijvend en verplicht tot niets.

Mocht je een bepaald reisvoorstel via onze expert willen realiseren:

Wanneer je een bepaald arrangement of een reis ook via onze reisexpert zou willen boeken, dan kan dat uiteraard.
Zo'n overeenkomst komt dan echter tot stand, rechtstreeks met deze reisexpert en onder van tevoren (door de expert aan de bezoeker kenbaar gemaakte)
algemene voorwaarden.
Wij als TravWizards spelen daarin geen enkele rol.

 

De website TravWizards is met grote zorg samengesteld om (in redelijkheid) nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen.
Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie op enig moment verouderd of niet meer geheel correct is.
De gegevens op de website en andere uitingen hieraan gelieerd, kunnen te allen tijde zonder waarschuwing vooraf gewijzigd worden zonder opgaaf van reden.
Travelresponse B.V. de eigenaar van de website TravWizards is hiervoor niet aansprakelijk.

De website TravWizards zélf biedt geen reizen of bestemmingsinformatie aan.
De website heeft als enig doel om bezoekers in contact te brengen met specialisten in een bepaalde bestemming of van een bepaalde type reis.
Deze doorverwijzing is vrijblijvend en leidt tot geen enkele verplichting voor noch de bezoeker, noch de betreffende reisexpert.

MOCHTEN bezoeker en reisexpert geheel op eigen initiatief de wens hebben om tot een reisaanbod te komen, dan betreft dat een directe overeenkomst die tot stand komt tussen reisexpert en bezoeker die geregeerd wordt door (van tevoren) verstrekte voorwaarden door de reisexpert.
Travelresponse B.V., de eigenaar van TravWizards kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website, promoties, of eventuele overeenkomsten met derden.

TravWizards biedt zelf geen reizen aan.
De website TravWizards heeft als enig doel om bezoekers in contact te brengen met specialisten, zogenaamde experts, van een bestemming of van een type reis.
Zo'n specialisme kan ontstaan zijn doordat een expert gedurende een bepaalde periode op de bestemming gewoond heeft, of zich vakmatig gespecialiseerd heeft of bijvoorbeeld op de bestemming als reisleiding actief is geweest.

De informatie die de reisspecialist geeft is in principe vrijblijvend en leidt niet tot enige verplichting bij de bezoeker.
Het spreekt voor zich dat de betreffende reisexpert een vakman is in reisbemiddeling en precies de weg weet waar hij de beste of meest originele arrangementen kan boeken.
Wanneer u tevreden bent over de ontvangen informatie en de organisatie van uw reis graag over wilt laten aan deze reisexpert, is dat uiteraard mogelijk.
De overeenkomst komt in dat geval tot stand tussen u als bezoeker en de betreffende reisexpert of de organisatie die hij vertegenwoordigt.
Deze organisatie is altijd lid van een in Nederland erkend reisgarantiefonds zoals bijvoorbeeld SGR of GGTO of STO-Garant. Dit wil zeggen dat je verzekerd bent dat wanneer de reisorganisator onverhoopt in financiële problemen mocht geraken, je de vooruitbetaalde reisgelden terug ontvangt.

De reisexpert zal u precies en vantevoren op de hoogte stellen wat de voorwaarden zijn waaronder zo'n reisovereenkomst tussen u en de reisexpert tot stand komt.
TravWizards  speelt bij zo'n overeenkomst geen rol en aanvaardt dus daarbij uiteraard geen aansprakelijkheid.

De website TravWizards is geen website waarop arrangementen of reizen worden aangeboden.
TravWizards is slechts een portal waarop bezoeker en reisspecialist van een bepaalde bestemming of type reis met elkaar in contact worden gebracht.
Inhoud, informatie en eventueel reisaanbod wordt in voorkomend geval aangeboden door en onder verantwoordelijkheid van de betreffende reisexperts.
Een eventuele overeenkomst komt tot stand op vrijwillige basis tussen reisexpert en bezoeker, zonder tussenkomst of verantwoordelijkheid van TravWizards

Alle deelnemers aan TravWizards worden op een uiterst nauwkeurige wijze geselecteerd op hun deskundigheid door Travel Response B.V. de eigenaar van TravWizards.
TravWizards heeft geen enkel commercieel belang bij deze selectie, behalve de kwaliteit van de reisexperts in het netwerk.
Door een ervaring binnen de reiswereld van tientallen jaren in zowel touroperating als reisbemiddeling beschikt Travel Response B.V. over enorm veel contacten om de deskundigheid van deelnemers aan het netwerk van tevoren goed te testen.
Desalniettemin blijft de informatie die de aangesloten experts verstrekken een zaak rechtstreeks tussen bezoeker en reisexpert.

In principe selecteren wij op deskundigheid en de verplichting aan de reisexpert om aangesloten te zijn bij een in Nederland erkend reisgarantiefonds zoals bijvoorbeeld SGR of GGTO of STO-Garant. Dit wil zeggen dat je verzekerd bent dat wanneer de reisorganisator onverhoopt in financiële problemen mocht geraken, je de vooruitbetaalde reisgelden terug ontvangt.
Bij welke organisaties een betreffende reisexpert is aangesloten is vindbaar in het profiel van de betreffende reisexpert.

We onderscheiden twee soorten specialisten;

a. specialisten/bemiddelaars:  Dit zijn reisadviseurs die niet verbonden zijn aan een reisorganisatie.  Zij bieden een onafhankelijk advies over de bestemming en het type reis dat zij naar eigen inzicht zelf samenstellen of desgewenst bij een aanbieder van reizen kunnen onderbrengen.

b. specialist/reisorganisatie:   Dit zijn reisadviseurs die verbonden zijn aan een reisorganisatie.  Vanuit hun specialisme zijn zij een eigen reisorganisatie begonnen waarin zij al hun kennis, kunde en contacten inzetten om middels hun gespecialiseerde organisatie een optimaal reisaanbod samen te stellen.  Zij kunnen bij een eventueel reisaanbod zowel aanbod uit hun eigen assortiment aanbieden, als besluiten om het arrangement op maat samen te stellen of elders onder te brengen.

TravWizards is geen aanbieder van reizen, maar een platform waarop bezoekers in contact kunnen komen met specialisten op het gebied van een bestemming of speciaal soort reis (thema).

De betreffende reisexpert geeft in principe vrijblijvend informatie aan de bezoeker.
Het is als het ware alsof deze bezoeker een reisbureau binnenstapt waarbij deze de keuze kan maken uit een specialist voor ZIJN specifieke bestemming of het type reis wat de bezoeker zoekt.

De reisexpert zal u informatie verschaffen en is uiteraard bereid om de betreffende reis desgewenst voor u te organiseren.
Deze verplichting bestaat echter in geen geval.
Mocht u in overleg met uw reisexpert tot de conclusie komen dat deze voor u de ideale partner is om uw reis te organiseren, dan komt een eventuele overeenkomst tot stand direct tussen U en de betreffende reisexpert.

In onze voorselectie hebben wij er rekening mee gehouden dat deze specialist aangesloten is bij een in Nederland erkend reisgarantiefonds zoals bijvoorbeeld SGR of GGTO of STO-Garant. Dit wil zeggen dat je verzekerd bent dat wanneer de reisorganisator onverhoopt in financiële problemen mocht geraken, je de vooruitbetaalde reisgelden terug ontvangt.
Dit kan ook een organisatie zijn die gelijkwaardige dekking verstrekt (naar het oordeel van ACM, de Autoriteit Consumenten Markt).

U kunt op de website in het zoekscherm een bepaalde soort reis of een bestemming aangeven waarin u geïnteresseerd bent.
U kunt een bestemming ook opzoeken op de kaart Googlemaps waarop middels een pin alle bestemmingen vermeld staan waarvoor een reisspecialist bij TravWizards is aangesloten. Dat zouden ook meerdere reisspecialisten op één bestemming of voor één soort reis kunnen zijn.

Als u de betreffende reisspecialist selecteert, vindt u alle informatie over deze specialist:
- waarom deze specialist is, welke ervaring hij/zij heeft etc. etc.

Tevens vindt u een verwijzing naar een mogelijke website waar u meer informatie over het aanbod kunt vinden.

Daarnaast vindt u alle contactinformatie.
U kunt contact opnemen per email, telefoon, etc. etc.
Nadat u een beperkt aantal gegevens bekend heeft gemaakt, zal de expert op een aangegeven tijdstip persoonlijk contact met u opnemen
om u de gewenst informatie te geven of desgewenst een aanvraag uit te werken voor een onvergetelijke reis.

Het gebruik van het platform TravWizards evenals het advies door een uitgekozen reisexpert is gratis.

Een goed advies is niet duurder dan zélf boeken of boeken via internet.
Heel verrassend, want de prestatie en meerwaarde van een reisexpert zijn natuurlijk veel groter dan een willekeurige website.
TravWizards brengt dus vraag en aanbod heel gericht bij elkaar.
Via de website kan de bezoeker in persoonlijk contact komen met een specialist/reisexpert die de weg binnen al de diverse kanalen van de reiswereld kent.
Toegespitst op de individuele en specifieke wensen van de bezoeker, maakt de specialist een inventarisatie van de mogelijkheden en de beste prijs/kwaliteit.

De reisexpert beschikt over alle databanken, prijsvergelijkingssites etc.
In vele gevallen koopt een reizenspecialist collectief in, waardoor prijzen zelfs lager kunnen zijn dan in de individuele en rechtstreekse markt.
In ieder geval in het kader van tijd/ advies/ overzicht in aanbod/ kennis en creativiteit, biedt een reisexpert een bijzondere toegevoegde waarde bij het aanbod voor een specifieke reis.

Er kan door een reisexpert, maar alléén wanneer dat van tevoren en specifiek tussen die betreffende expert en de bezoeker nadrukkelijk is overeengekomen, eventueel een advies- of offerte-tarief van toepassing zijn.
Dit geldt dus alleen bij een eventueel vervolgtraject/advies waarbij dit van tevoren nadrukkelijk is overeengekomen tussen reisexpert en bezoeker.

Als bezoeker van onze website kunt u een beoordeling geven over uw ervaringen met een reisexpert.
We noemen dat de zogenaamde "Testimonial".

Deze beoordeling wordt, zoals op zo vele beoordelingssites, op de website geplaatst waarbij uiteraard de regels m.b.t. behoorlijk
taalgebruik en onderbouwing gerespecteerd dienen te worden.
De betreffende reisexpert kan op deze beoordeling reageren.

In de zogenaamde 'testimonial" die u kunt schrijven bestaat ook de mogelijkheid om een interne aanbeveling of advies aan de organisatie TravWizards op te nemen
dat niet op de website geplaatst wordt, en welke aanbeveling bedoeld is als een rechtstreeks advies tussen u en de betreffende reisexpert of de website TravWizards.


Om een testimonial te kunnen schrijven, dient u zich eenvoudig binnen het systeem met uw emailadres aan te melden, zodat wij ervan verzekerd zijn dat sprake is van een serieuze testimonial en TravWizards en de reisexpert op de hoogte zijn van de herkomst van de beoordeling.
In onze Privacy Policy kunt u alles lezen met betrekking tot het plaatsen en verwijderen van uw gegevens.
Wij kunnen u verklaren, dat wij de eventuele gegevens alleen zullen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk het geven van een testimonial.

Wilt u alle gegevens verwijderen, stuur dan een email naar de eigenaar van TravWizards:   info@Travelresponse.nl

Het Team van TravWizards

U kunt een beoordeling schrijven over uw ervaringen met een reisexpert die deelneemt op de website van TravWizards.
Omdat wij geen anonieme informatie willen en uw beoordeling gebaseerd is op een ervaring met een reisexpert (die ook met u
bekend is), vragen wij een zeer eenvoudige en korte registratie van uw emailadres in ons systeem.

U kunt een testimonial zo vaak bewaren en bewerken in het systeem, totdat u "Testimonial is klaar" aanvinkt en u op "bewaar" heeft gedrukt.
Vanaf dat moment wordt de testimonial naar uw reisexpert gezonden.
De reisexpert kan de testimonial niet wijzigen, maar er wel een opmerking over plaatsen.
Zowel uw reactie als de opmerking van de reisexpert worden vervolgens op de website gepubliceerd.

Via het symbooltje helemaal rechts op het invulscherm, kunt u een afbeelding toevoegen of een foto uploaden.
Klik op het symbool van foto/afbeelding om een afbeelding toe te voegen in de tekst; er verschijnt dan een pop-up
Klik op het grijze vlak, of sleep een afbeelding in het grijze vlak van deze pop-up.
ALLEEN JPG-afbeeldingen zijn toegestaan.
Rechtsboven in de foto zijn 5 functies aanwezig (van links naar rechts) :  zoom uit - zoom reset - zoom in - verwijder - bewaar.
´´Zoom reset´´ = plaatst zo optimaal mogelijk de afbeelding in beeld.
Bent u tevreden over het resultaat klik dan ´bewaar´.
De afbeelding kunt u verwijderen op dezelfde manier waarop u de tekst verwijdert: met de backspace / delete knop.

U kunt binnen de testimonial er ook voor kiezen een deel van uw bericht wél aan de reisexpert en TravWizards te sturen, maar dit deel van het bericht
niet op de website te publiceren.
Dit is het onderdeel onderaan het invulscherm.
De tekst die u hier invult, wordt niet getoond op de website, maar is uitsluitend bedoeld als feedback voor de reisexpert en de kwaliteitsbewaking van de website TravWizards.

 

Degene die een testimonial schrijft geeft aan TravWizards gedurende de registratie toestemming om de door hem verstrekte gegevens op de website te plaatsen.
De betreffende bezoeker kan te allen tijde zijn toestemming intrekken middels een verzoek te zenden naar TravWizards: info@Travelresponse.nl


Na intrekking van uw toestemming worden alle geregistreerde gegevens (terstond, doch uiterlijk binnen een maand) uit het systeem van TravWizards verwijderd en eindigt de registratie en account met de verstrekte persoonsgegevens.