Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK 56402554

Het platform travwizards.com is een uniek en onafhankelijk reisplatform waarop bezoekers en een breed aanbod van reisspecialisten/experts en informatieleveranciers vrijblijvend met elkaar in contact worden gebracht. De reisspecialist is door travwizards geselecteerd op zijn professionaliteit en uitgebreide kennis en ervaring van een bestemming of een bepaald reisthema.  

De reisexpert is een professional die zijn vak verstaat. Op het platform Travwizards wordt door de deelnemer aangegeven óf en welke garantieregeling van reisgelden van toepassing is. De reisexpert op het platform van travwizards.com verstrekt vrijwillig en vrijblijvend informatie aan de bezoeker.

Het platform travwizards.com biedt zélf geen reizen of bestemmingsinformatie aan. Het consumentenplatform heeft als doel om bezoekers in contact te brengen met specialisten op bepaalde bestemmingen of van bepaalde type reizen. Deze doorverwijziging naar een deelnemer aan het platform is vrijblijvend en leidt tot geen enkele verplichting voor noch de bezoeker, noch de betreffende deelnemer aan het platform.

Op het platform travwizards.com wordt contactinformatie van deelnemers in een vast format aan de bezoeker ter beschikking gesteld. Hoewel travwizards met grote zorg de selectie van experts heeft verzorgd en de deelnemers/experts inspanningen hebben geleverd om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen, kan travwizards niet instaan voor de juistheid en/of de volledigheid van deze informatie.

De informatie op het platform Travwizards is gebaseerd op aangeleverde informatie door onze deelnemers. Travwizards aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van gegevens van dit platform of informatie die verstrakt wordt door onze deelnemers. 

De gegevens op het platform en andere uitingen hieraan gelieerd kunnen te allen tijde zonder waarschuwing vooraf gewijzigd worden zonder opgaaf van reden.

Het gebruik van het platform travwizards.com is voor bezoekers gratis en geheel vrijblijvend.
MOCHTEN bezoeker en reisexpert geheel op eigen initiatief de wens hebben om tot enige reisovereenkomst te komen, dan betreft dat een directe en rechtstreekse overeenkomst tussen reisexpert en bezoeker die geregeerd wordt door (van tevoren) door de betreffende reisexpert verstrekte voorwaarden.
Wanneer u gebruik maakt van een aanbod van een deelnemer aan Travwizards verlaat u het platform "Travwizards".
Een eventuele overeenkomst komt uitsluitend rechtstreeks tot stand tussen een bezoeker en een aanbieder.
Travwizards fungeert alleen als platform en speelt hierin geen rol”.

Travelresponse B.V. de eigenaar van het platform travwizards.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van het platform, promoties of overeenkomsten.

Onder aan deze pagina kunt u de uitgebreide Algemene Voorwaarden downloaden.

 

Travelresponse B.V.
Business Center
Kerkhofstraat 21
5554 HG  Valkenswaard
Netherlands

KvK     56 40 25 54
VAT     NL 8521 08357B01